مولود کعبه (Q1531)

از شیعه دیتا
مولود کعبه به‌معنای زاده‌شده در کعبه، به ماجرای تولد امام علی(ع) در کعبه اشاره دارد که از فضایل اختصاصی او به‌شمار می‌رود. در برخی از منابع، اهل‌سنت روایت‌هایی با انگیزه انکار فضائل امام علی(ع) جعل شده است که این فضیلت را به دیگران هم نسبت می‌دهد
 • ولادت حضرت علی در کعبه
 • تولد حضرت علی در کعبه
 • ولید کعبه
 • ولید الکعبه
 • تولد امام علی در کعبه
 • مولود كعبه
 • فرزند کعبه
 • ولادت امام علی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مولود کعبه
مولود کعبه به‌معنای زاده‌شده در کعبه، به ماجرای تولد امام علی(ع) در کعبه اشاره دارد که از فضایل اختصاصی او به‌شمار می‌رود. در برخی از منابع، اهل‌سنت روایت‌هایی با انگیزه انکار فضائل امام علی(ع) جعل شده است که این فضیلت را به دیگران هم نسبت می‌دهد
 • ولادت حضرت علی در کعبه
 • تولد حضرت علی در کعبه
 • ولید کعبه
 • ولید الکعبه
 • تولد امام علی در کعبه
 • مولود كعبه
 • فرزند کعبه
 • ولادت امام علی

گزاره‌ها

علی بن ابی طالب
۰ ارجاع
امیرالمؤمنین (لقب)
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
600
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع